oirschot.org > burgers.oirschot.org

Burgers van Oirschot aan zet!
Discussieer mee met andere Oirschotse burgers die hun betrokkenheid bij de Oirschotse samenleving kenbaar maken.

Verontruste burgers sturen een brief aan de gemeenteraad

50 Verontruste burgers uitten hun bezorgdheid over de bestuurscultuur in de gemeente Oirschot. Vijfentwintig concrete gevallen van onvoldoende transparantie, rechtsgelijkheid en burgerparticipatie worden aangehaald. De burgers vragen de gemeenteraad of dit wordt herkend en zo ja, wat men hieraan wil gaan doen. De gemeenteraad controleert immers het gemeentebestuur. In een toelichting op de brief krijgt een afvaardiging de toezegging van de gmeenteraad dat hier serieus werk van zal worden gemaakt.Wanneer dit gaat gebeuren, werd niet gezegd.

Ongeruste inwoners vinden dat het bestuurlijk zo niet langer kan (pdf)

Als U Uw naam wilt toevoegen aan de lijst van ondertekenaars, stuur dan een mail aan : burgers@oirschot.org

Verslag van de Toelichting op de brief gegeven aan de gemeenteraad 15/6/2021 (pdf)

Ook Rens van Ginneken ervaart ontwijkend gedrag van het Oirschotse gemeentebestuur richting pers.
Hij schrijft erover in het Oirschots Weekjournaal van 12 mei 2021 Aan zet

Rens van Ginneken in OW : aan zet

Deel inwoners Oirschot ongerust over bestuurscultuur: ‘Inspraak is een wassen neus’

Een informatie-avond voor inwoners van de gemeente Oirschot in het gemeentehuis. (Archieffoto)  Fotopersburo van de Meulenhof BV
Artikel in ED door Janske Mollen 26-05-21

Of Oirschot het vertrouwen kan terug winnen van haar inwoners, is maar de vraag


Artikel in ED door Janske Mollen 28-05-21

‘Verontruste inwoners’ Oirschot willen dat gemeenteraad zelf met oplossingen komt


Artikel in ED door Janske Mollen 14-06-21


Volg ons via


 
 
www.oirschot.nl
 
ZOUT

nieuwsbrief.oirschot.org Burgers van Oirschot, aan zet?

Deel deze webpage met je vrienden via je favoriete Social Media