oirschot.org > burgers.oirschot.org

Burgers van Oirschot aan zet!
Draag bij aan het verbeteren van de bestuurscultuur in Oirschot
door de gemeenteraad feedback te geven
op haar controlerende en richtinggevende taak

Als U Uw naam wilt toevoegen aan de lijst van ondertekenaars,
stuur dan een mail aan : 
burgers@oirschot.org

Tijdpad

De gemeenteraad nodigt de groep bezorgde burgers uit voor een online bijeenkomst 13/12/2021

Een delegatie van de bezorgde burgers spreekt met een delegatie van de gemeenteraad 20/10/2021

Verontruste burgers sturen een brief aan de gemeenteraad 24/5/2021

50 Verontruste burgers uitten hun bezorgdheid over de bestuurscultuur in de gemeente Oirschot. Vijfentwintig concrete gevallen van onvoldoende transparantie, rechtsgelijkheid en burgerparticipatie worden aangehaald. De burgers vragen de gemeenteraad of dit wordt herkend en zo ja, wat men hieraan wil gaan doen. De gemeenteraad controleert immers het gemeentebestuur. In een toelichting op de brief krijgt een afvaardiging de toezegging van de gmeenteraad dat hier serieus werk van zal worden gemaakt.Wanneer dit gaat gebeuren, werd niet gezegd.
In de media:Volg de "Bezorgde Oirschotse Burgers" via 
 
www.oirschot.nl
 
ZOUT

nieuwsbrief.oirschot.org Burgers van Oirschot, aan zet?

Deel deze webpage met je vrienden via je favoriete Social Media